Uutiset ja blogi Sigmanet Intranet Rekrytointi Toimipaikat ja yhteystiedot Sigma Trukit Oy
Etsin
,
ja

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Sigma Trukit Oy
Y-tunnus 04241274
Isonkiventie 4
04250 KERAVA
Puh. 020 741 4400
Fax 09 341 5130

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot:
info@sigmatrukit.fi
Puh. 020 741 4400

Rekisterin nimi:
Sigma Trukit suoramarkkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:
Henkilötietoja käytetään Sigma Trukin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointiin, myyntiin ja muihin niihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin (esim. markkinatutkimus).

Rekisterin sisältämät tiedot:
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot
Titteli sekä operatiivinen ja hankinnallinen vastuualue
Kieli
Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala
Tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Sigma Trukin ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä kuten myös julkisista ja kaupallisista rekistereistä.

Tietojen luovutus:
Tietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity ei ole sitä erikseen kieltänyt. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:
Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 
 

Tilaa uutiset suoraan sähköpostiin

Valtakunnallista palvelua - paikallisesti ja lähellä sinua

Sigma Trukit Oy palvelee teitä kokemuksella ja ammattitaidolla kaikissa materiaalinkäsittelyyn liittyvissä tarpeissanne. Yhteistyökumppaneidemme avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme koko maan kattavan huolto- ja myyntiverkoston.